Placeholder Picture Lions Club Zaventem
National Airport-Erasmus

Nativitas: Een Toevluchtsoord in de Marollen

Altijd gefocust op luisteren en hulp bieden in moeilijke situaties.

Placeholder Picture
Doel - Rol - Team
Placeholder Picture

Doel
Nativitas, een non-profitorganisatie, zet zich in voor mensen in precaire situaties of die geïsoleerd zijn. Dit doen ze door "La Bicoque", een dagopvanghuis in de Marollen, open te stellen. Dit huis vormt een veilige haven in het hart van deze historische Brusselse wijk.

Rol
De kernmissie van Nativitas is het herstellen van respect, waardigheid en rechten. De organisatie biedt materiële ondersteuning aan de meest behoeftigen in de samenleving, terwijl ze ook een actieve rol speelt in het bevorderen van hun sociale en culturele integratie.

Team
Meer dan 100 vrijwilligers vormen het kloppend hart van Nativitas. Zij wisselen elkaar af om "La Bicoque" draaiende te houden. Monica Nève, de voorzitter-oprichter, samen met twee coördinatoren, zorgen voor luisterend oor, ondersteuning en actie voor de meest behoeftigen.

Placeholder Picture
Placeholder Picture
Placeholder Picture

La Bicoque
"La Bicoque", het huis van Nativitas, is meer dan een dagopvang. Het is een plaats van samenzijn en geborgenheid voor kansarme mensen. Open voor iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst, cultuur of religie, van maandag tot vrijdag, van 9.30 tot 17.00 uur.

Oprichting en Visie
Opgericht in 1975 door Monica Nève, heeft Nativitas altijd gefocust op luisteren en hulp bieden in moeilijke situaties. Cultuur speelt een centrale rol in Monica's visie, gezien als een element van persoonlijke ontwikkeling en als middel om te integreren in de samenleving.

Dynamische Doelstellingen en het AGIR-plan
Met een dynamisch team en gekwalificeerde leiders, streeft Nativitas ernaar om behoeftige, geïsoleerde en precaire mensen te herintegreren in de samenleving. Het AGIR-plan (Globale Aanpak voor Succesvolle Integratie) focust op drie pijlers:
1. Voorzien in Basisbehoeften: sociaal restaurant, voedselpakketten, douche, sociale garderobe, kapper, en meer.
2. Helpen bij Uit de Impasse Te Komen: sociale ondersteuning en opvolging, juridische hulp, publieke schrijver, transitwoningen.
3. Persoonlijke Ontplooiing via Cultuur: taalcursussen, culturele en artistieke activiteiten.

Door directe interactie met de meest behoeftigen, verbetert Nativitas hun dagelijks leven en biedt hen hoop en perspectief.

Hoogstraat 116-118  1000 Brussel