Placeholder Picture Lions Club Zaventem
National Airport-Erasmus

School en jeugdprojecten

Lions Club Zaventem National Airport-Erasmus:
Steun aan jongeren in moeilijkheden.

Placeholder Picture
Peace Poster Contest
Placeholder Picture

Internationale tekenwedstrijd in schoolverband

Via deze internationale tekenwedstrijd streven we ernaar om leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar, en het eerste jaar van het middelbaar onderwijs bewust te maken van een vreedzame en verdraagzame wereld.
Deze tekenwedstrijd wordt georganiseerd onder het peterschap van Lions Club Zaventem National Airport Erasmus. De Lions club biedt het tekenpapier kosteloos aan. De ingezonden tekeningen per klas en per school worden door de club verzameld, waarna een aantal worden geselecteerd voor de nationale wedstrijd. Wij beloven minstens één prijs per klas toe te kennen, als blijk van waardering voor uw inzet.
In januari ontvangt u het thema over het onderwerp vrede, samen met de benodigde technische uitleg.

In april, voor of tijdens de Paasvakantie, zal de club de tekeningen ophalen voor de beoordeling door de jury van Lions Club Zaventem National Airport. De bekendmaking van de winnaars per school en per klas zal plaatsvinden eind april. De laureaten voor de nationale wedstrijd worden bekendgemaakt op zaterdag 1 juni 2024.

De kunstwerken worden tentoongesteld op [plaats].

Wij willen benadrukken dat gezien de drukke planning van de scholen, we opteren voor een eenvoudige tekening zodat de werkjes gemakkelijk kunnen worden ingepland tijdens de wekelijkse tekenles. Er zijn dus geen complexe technische eisen.

We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking en hopen op vele plezierige tekenmomenten.

Interesse?
Neem contact op met Jacques HUYGE of via ons contactformulier


Placeholder Picture

Winnaar Tekenwedstrijd Vredesposter 2022 - 2023
Milan Moyersoen
Sint-Andreasinstituut Oostende

Placeholder Picture
Scholen voor het Goede Doel

Scholen voor het Goede Doel

Een buitenkans om de Jeugd te betrekken in onze sociale werking en hen de mogelijkheid geven om sociaal-relationele vaardigheden te oefenen die ze later zullen nodig hebben.

1. Doelstelling
Door de jeugd te betrekken bij onze werking wensen en hopen wij ons devies “We Serve” beter te kunnen realiseren. In onze nabije omgeving is er nog veel leed waarover we minder worden geïnformeerd. Lions Club Zaventem is op zoek naar lokale projecten waar we mede het verschil kunnen maken. We roepen daarbij jullie hulp in. Er wordt van jullie verwacht om een sociaal doel te zoeken/kiezen, jullie keuze te motiveren en de jury te overtuigen. De uiteindelijke prijswinnaars mogen mede namens Lions Club X het sociale doel van hun project een cheque overhandigen.

2. Criteria voor sociale doelen
De doelen welke wij als Lions Club X wensen te ondersteunen kunnen gaan van sociale projecten, naar verenigingen of individuele mensen die geholpen kunnen worden door een kleine bijdrage van onze club. We vragen daarbij wel om een lokale verankering, dus het project moet in de nabije omgeving (straal van 20km) van de school plaatsvinden. Het geld moet ook rechtstreeks bij het goede doel terechtkomen.

3. Groepswerk
We wensen mede door ons project de samenwerking en groepswerking te bevorderen. Daarom staat deelname alleen vrij voor groepen van minimaal 3 personen. Ook kan het project klassikaal worden aangepakt.


4. Timing
De eerste jurering van de projecten zal plaatsvinden in de periode van eind februari, begin maart. Op basis van deze jurering zullen de finalisten worden geselecteerd. De finale beoordeling zal plaatvinden in april 2025.

5. Presentatievorm, wat mag, wat mag niet en tijdsduur
De presentatievorm mogen jullie vrij kiezen. Dit mag gaan van een gesproken voordracht met bijv. PowerPoint presentatie, een toneelstukje, een filmpje, een fotoreportage, een tekening, mindmap, … Wat wel belangrijk is dat de presentatie in totaliteit niet langer mag duren dan 10 minuten.
6. Beoordelingscriteria jury in volgorde van belangrijkheid

- Sociaal doel
- Motivatie keuze
- Impact steun (eenmalig of blijvend?)
- Uitwerking project
- Eigen inbreng
- Presentatie project

7. Prijzengeld dat door de winnaars mag worden uitgereikt aan hun sociaal doel

  • 1e prijs  1000€
  • 3e prijs   300€
  • 5e prijs   200€
  • 2e prijs   400€
  • 4e prijs   300€
  • 6e prijs   200€

Interesse?
Neem contact op met Guido Vyncke of via ons contactformulier.

Folder en PowerPoint voor de school

Placeholder Picture
Lions-Quest

Pesten, fysiek geweld, verslavingen, spijbelen tot vroegtijdig schoolverlaten

Placeholder Picture

Bij elk voorval moeten we vaststellen hoe onmachtig het slachtoffer, leerkrachten, directie, ouders en klasgenoten staan.
Kunnen wij als Lions iets aan die machteloosheid doen?
Ja, we kunnen hen allen helpen met een over de jaren heen opgebouwd preventieprogramma!

Lions-Quest